Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w świadczeniach opieki zdrowotnej w powiecie kłodzkim.

Od 1 października 2017 r. świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nie będą już udzielane w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy-Zdroju. Zgodnie z nowymi przepisami (ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju zakwalifikowało się do tzw. Sieci Szpitali jako Szpital ogólnopolski. 
W związku z powyższym z przykrością informujemy, że ustawa nie pozwala na podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 
Na terenie Powiatu Kłodzkiego świadczenia powyższe będące świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy
w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego, z których korzystali pacjenci w przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia będą realizowane wyłącznie przez placówki, które zakwalifikowały się do poziomów 1-3 podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. Sieci szpitali). 
Oznacza to, że od 1 października 2017 roku Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w powiecie kłodzkim będzie świadczona przez:
- SP ZOZ w Kłodzku, 
- Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej.

Wersja XML