Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013 - 2022

Trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2013-2022, która wyznaczy główne kierunki rozwoju i zadania strategiczne do realizacji na najbliższe 10 lat. W dniach 14, 21 i 22 stycznia br. w Centrum Edukacji, Turystyki i  Kultury w Stroniu Śląskim odbyły się konsultacje społeczne, które poprowadził dr Andrzej Sztando, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dr Andrzej Sztando, na podstawie przeprowadzonych warsztatów strategicznych i we współpracy z władzami samorządu opracuje dla Gminy strategiczny dokument. Projekt strategii będzie gotowy w drugiej połowie lutego br i wówczas podany zostanie do informacji publicznej (treść dokumentu dostępna będzie na stronie www.stronie.pl – zakładka Urząd Miejski/konsultacje społeczne i w Biuletynie Informacji Publicznej). Na udostępnionym przez Urząd Miejski formularzu, każda zainteresowana osoba będzie mogła zgłosić swoje uwagi do projektu strategii.

Uchwalenie strategii planowane jest na kwietniowej sesji Rady Miejskiej. W każdym ze styczniowych warsztatów strategicznych wzięło udział około 40 osób. Wśród uczestników byli pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Radni Miejscy, przedstawiciele sołectw oraz gminnych instytucji i organizacji pozarządowych. Dyskusja przebiegła w przyjemnej atmosferze otwartego dialogu. Poczęstunek dla uczestników warsztatów przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim. Wszystkim uczestnikom warsztatów dziękujemy za przybycie i wzięcie udziału w dyskusji.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML