Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KLUB GÓRSKI DOLINY BIAŁEJ LĄDECKIEJ

Adres siedziby:

 • Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój, Polska

Adres do korespondencji:

Skład  Zarządu:Cele działania:

 1. Ułatwianie członkom prowadzenia działalności sportowej (sporty walki, alpinizm, taternictwo, wspinaczka skałkowa, speleologia)
 2.  Pomoc w realizacji celów artystycznych (fotografia, film, literatura) i naukowych związanych z tematyką górską
 3.  Szkolenie członków i podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie zgodnym z rodzajem ich górskiej działalności
 4. Kształtowanie postaw sprzyjających kulturze współżycia i integracji osób którym cele działalności klubu są bliskie
 5. Działalność promocyjna ze szczególnym uwzględnieniem górskiego charakteru doliny białej lądeckiej
 6. Inicjowanie i organizacja przedsięwzięć popularyzujących różne formy górskiej aktywności
 7. Wspieranie merytoryczne i organizacyjne wszelkich inicjatyw i inwestycji związanych z podniesieniem atrakcyjności sportowej, turystycznej i kulturalnej regionu
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej wypracowywanie środków finansowych na realizację wymienionych celów

 

data aktualizacji: 27.01.2021, M. Adamczyk

Brak opisu obrazka

Wersja XML