Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Władysław Wilczek

Brak opisu obrazka

            Pan Władysław Wilczek urodził się 23 lutego 1951 roku  w Bystrzycy Kłodzkiej. Do Gminy Stronie Śląskie przybył w roku 1974. Ukończył następujące szkoły i kursy:

     Służbę w Policji pełnił od 1 września 1973 roku, przepracował w niej 31 lat aż do 31 sierpnia 2004 roku, kiedy odszedł na emeryturę. W tym okresie pełnił następujące funkcje: posterunkowy (1976),
st. posterunkowy (1977), dzielnicowy (1978), dochodzeniowiec (1982), komendant Komisariatu Policji (1983), zastępca komendanta KP w Lądku Zdroju (2000). Na terenie Gminy Stronie Śląskie pracował od 15 kwietnia 1974 roku do 31 sierpnia 2004 roku. W okresie służby policyjnej awansował od stopnia starszego kaprala (1973), po sierżanta, starszego sierżanta sztabowego, młodszego chorążego, aspiranta, aspiranta sztabowego, podkomisarza aż do stopnia komisarza (2002).
W czasie pracy w Policji odznaczony został:

   Pan Władysław Wilczek aktywnie działa także w strukturach Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Okres służby w OSP rozpoczął od 20 kwietnia 1964 roku, kiedy to wstąpił do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. I tak w OSP pozostaje aż do chwili obecnej. W tym okresie pełnił następujące funkcje :

    W czasie pełnienia służby w OSP został odznaczony:

        Ponadto Pan Władysław Wilczek w okresie od 27.11.1973 r. do 21.09.2004 r. był honorowym dawcą krwi (w ciągu 31 lat oddał ponad 43 litry krwi) . W 1985 roku odznaczony „Srebrnym Krzyżem zasługi” a w 1994 roku nadano Panu Władysławowi Wilczkowi odznakę „Za Zasługi w Honorowym Krwiodawstwie”.

        Pan Władysław udzielał się także w Lidze Obrony Kraju, gdzie od 1965 roku był członkiem koła najpierw w Bystrzycy Kłodzkiej później w Stroniu Śląskim. W 1987 roku otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz LOK”.    

      Pan Władysław Wilczek jest znany mieszkańcom przede wszystkim jako wspaniały społecznik na rzecz rozwoju Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na terenie Gminy Stronie Śląskie. Człowiek wielkiego serca, odpowiedzialny za swoje czyny i słowa, świetny praktyk w zakresie funkcjonowania i wyposażenia w sprzęt jednostek OSP. Zawsze uczynny i otwarty, służy pomocą
w każdej sytuacji. Dba o prawidłowy wizerunek naszych strażaków ochotników. Promuje naszą Gminę na zewnątrz.     

     Obecnie Druh Władysław Wilczek pełni funkcję V-ce Prezesa Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Stroniu Śląskim oraz Komendanta Miejsko – Gminnego. Swoim profesjonalizmem jak również wielkim zaangażowaniem potwierdza wciąż jak ważna jest służba na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

PDFUchwała nr LII-342-18 z dnia 30.05.2018 r..pdf

Wersja XML