Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seniorze, przyjdź na spotkanie z internetem!

Polska Cyfrowa Równych Szans to oddolna inicjatywa, która ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków z pokolenia 50+ w ich lokalnych środowiskach, realizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

10 spośród 13 milionów Polaków z generacji 50+ nie korzysta z Internetu! Latarnicy będą to zmieniać!

Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni animatorzy działań na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ tzw. Latarnicy Polski Cyfrowej. W całej Polsce jest ponad 2.600 przeszkolonych Latarników. Przyznano też 200 grantów dla szczególnie ciekawych programów.
Grant otrzymał również projekt „Computer & Coach czyli Cyfrowe buty do świata internetu”.  To zapoznanie z możliwościami internetu mieszkańców gmin: Stronie Śląskie, Złoty Stok i Lądek-Zdrój w okresie luty 2013-czerwiec 2014 a odbiorcami będą głównie osoby 50+. Projekt zakłada organizację dwóch spotkań około w 25 miejscowościach wiejskich. Do wyboru zostaną przedstawione prezentacje i warsztaty, np.: „W sieci zaplatane” czyli robótki ręczne, Kochane zdrowie a więc Polaku zadbaj o siebie sam, Gotowanie z internetem, Stroiki świąteczne - cyfrowy krok po kroku, Między nami strażakami. Integralną częścią warsztatów staną się elementy coachingu, które pomagają poznać siebie i zmieniać w sposób bardziej świadomy swoje kompetencje życiowe.

W imieniu Polski Cyfrowej Równych szans zapraszam mieszkańców Gminy Stronie Śląskie na spotkania pokazujące, co dobrego może nam dać internet. Dokładne informacje o miejscach i terminach na plakatach.

Małgorzata Bednarek
Latarniczka Polski Cyfrowej Równych Szans

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML