Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

Burmistrz Gminy Stronie Śląskie informuje, że do 31 listopada 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stronie Śląskie świadczy firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp.z o.o. w Nysie

ul. Piłsudskiego 32

48-303 Nysa

Odpady komunalne zmieszane,odpady zielone  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w Regionalnym Centrum Gospodarowania Odpadami w Domaszkowicach, ul. Piłsudskiego 32, Nysa.

 

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Stronie Śląskie.

 

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2019 r. usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Stronie Śląskie świadczyć będzie firma

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 

ul. Św. Jerzego 1 A

50-518 Wrocław

Odbierający odpady komunalne, tak jak dotychczas, wyposaży wszystkie nieruchomości w pojemniki na segregowane odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej. W zabudowie jednorodzinnej do gromadzenia wysegregowanych odpadów komunalnych będą wydawane worki w kolorach: niebieski, żółty i zielony oraz dwa pojemniki, tj. na bioodpady i na odpady zmieszane.

 

 

 

 

Wersja XML