Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

Burmistrz Gminy Stronie Śląskie informuje, że od dnia 1 grudnia 2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Stronie Śląskie świadczy firma:

 

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 

ul. Św. Jerzego 1 A

50-518 Wrocław

 

Odbierający odpady komunalne, tak jak dotychczas, wyposaży wszystkie nieruchomości w pojemniki na segregowane odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej. W zabudowie jednorodzinnej do gromadzenia wysegregowanych odpadów komunalnych będą wydawane worki w kolorach: niebieski, żółty i zielony oraz dwa pojemniki, tj. na bioodpady i na odpady zmieszane.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być zagospodarowywane w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, odpowiednio: w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania – odpady zmieszane, w kompostowni – odpady zielone, pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania – na składowisku.

 

 

 

 

Wersja XML