Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Miejska VIII kadencji 2018-2023

Brak opisu obrazka

Przewodniczący Rady Miejskiej  - Ryszard WIKTOR - przyjmuje we wtroki w godz. 15.00 - 16.00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w pokoju nr 30. Telefon: 692 427 523, e-mail:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Gabriela JANISZEWSKA

 

Składy stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego przedstawiają się następująco:

Komisji Rewizyjna

  1. Zdzisław Pakuła - Przewodniczący
  2. Dariusz Gulij - Wiceprzewodniczący
  3. Tomasz Erdmański - Sekretarz
  4. Krystyna Brzezicka
  5. Remigiusz Sławik

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  1. Krystyna Brzezicka - Przewodnicząca
  2. Zdzisław Pakuła - Wiceprzewodniczący
  3. Marek Chmurzyński - Sekretarz

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia

  1. Magdalena Laskowska - Przewodnicząca
  2. Gabriela Janiszewska - Wiceprzewodnicząca
  3. Marek Balicki - Sekretarz
  4. Szymon Bora
  5. Krystyna Brzezicka
  6. Wiesław Ryczek

Komisja Budżetu i Finansów

  1. Wiesław Ryczek - Przewodniczący
  2. Magdalena Laskowska - Wiceprzewodnicząca
  3. Marek Chmurzyński - Sekretarz
  4. Krzysztof Kujawiak
  5. Jacek Serafin

Komisja Rozwoju Gospodarczego

  1. Remigiusz Sławik - Przewodniczący
  2. Marek Balicki - Wiceprzewodniczący
  3. Jacek Serafin - Sekretarz
  4. Bora Szymon
  5. Marek Chmurzyński
  6. Stanisław Dobrowolski

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego

  1. Stanisław Dobrowolski - Przewodniczący
  2. Krzysztof Kujawiak - Wiceprzewodniczący
  3. Tomasz Erdmański - Sekretarz
  4. Dariusz Gulij
  5. Gabriela Janiszewska
  6. Zdzisław Pakuła

 

Wersja XML