Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

nr 4 "Trzy doliny"

Stara Morawa, zalew > Kalwaria na Suszycy > Bolesławów, przystanek > Kamienica > Kletno, przystanek > Stara Morawa, „Wapiennik Łaskawy Kamień” > Stara Morawa, zalew

DŁUGOŚĆ: 7 KM, CZAS PRZEJŚCIA: 2,5-3 h

Brak opisu obrazka 1 dzień
Brak opisu obrazka  2,5 - 3 h
Brak opisu obrazka 7 km

Brak opisu obrazka
Profil wysokościowy szlaku

 

 

1 STARA MORAWA (niem. ALT MOHRAU) – nazwa wsi może pochodzić od indogermańskich słów moor – bagno i ahwa – stojąca woda, które potem przyjęło słowiańskie brzmienie – Morava, a germańskie – Mohrau. Rzeka Kleśnica uchodzi tutaj do Morawki. Wieś założona w XVI w. jako osada leśna, dziś wieś letniskowa. Liczba mieszkańców: 1871 r. – 252, 2018 r. – 121.

1a Zalew – zbiornik retencyjno-rekreacyjny zasilany wodą z potoku Morawka, plaża z kąpieliskiem, wypożyczalnia sprzętów wodnych, pomosty, boisko i plac zabaw, pole biwakowe.

Brak opisu obrazka

1b „Folwark”, Stara Morawa 9 – typowa zabudowa folwarczna z XIX w. Prawdopodobnie już w  XIV  w. działała tutaj kuźnia – jedna z  najstarszych we wschodniej części ziemi kłodzkiej.

Brak opisu obrazka

1c Wapiennik „Łaskawy Kamień” – zabytek architektury z XIX w. Galeria oraz atelier druku artystycznego. Ogród japoński i  obserwatorium nietoperzy. Obiekt udostępniony do zwiedzania. www.wapiennik.eu

Brak opisu obrazka

2 Sucha Droga (Niem. Forstmeister-Bachmann-Straße) – leśna droga o długości ok. 6 km i różnicy wzniesień ok. 420 m, łącząca Starą Morawę z Wielkim Rozdrożem (tzw. „Pięć Dróg”) w Górach Bialskich. Kiedyś ważna droga ze Starej Morawy do miejscowości położonych w Dolinie Białej Lądeckiej.

Brak opisu obrazka

3 Kalwaria na Suszycy – grota Matki Bożej i stacje drogi krzyżowej nieopodal Suchej Drogi, zbudowane jako dziękczynienie mieszkańca za szczęśliwy powrót synów z  I  wojny światowej. Po 1945  r. kalwaria uległa zniszczeniu. Odtworzono ją w 2007 r.

4 BOLESŁAWÓW (niem. WILHELMSTAHL) – wieś w dolinie Morawki, dawne górnicze miasteczko, którego lokację przeprowadził w XVI w. królewski mincerz praski Wilhelm von Oppersdorf. W 1892 r. Bolesławów utracił prawa miejskie. Przed 1945 r. Bolesławów był siedzibą władz gminy. Dziś wieś letniskowa z udokumentowanymi złożami wód termalnych. Cenne przykłady sztuki rzeźbiarskiej z XVIII-XIX w. Liczba mieszkańców: 1871 r. – 701, 2018 r. – 248.

4a Figura św. Jana Nepomucena z  XIX  w. – jeden z  najpopularniejszych świętych w  Europie Środkowo-Wschodniej, patron Pragi, dobrej spowiedzi i mostów. Chroni od powodzi.

Brak opisu obrazka

4b Na dawnym rynku – pomnik św. Franciszka Ksawerego z XVIII w. Pomnik upamiętnia epidemie zarazy i ufundowany został jako dziękczynienie z prośbą o wstawiennictwo Świętego w ochronie miejscowości przed nieszczęściami.

Brak opisu obrazka

4c Barokowy kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NPM z XVII w. (sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin). We wnętrzu rzeźby dłuta wybitnego rzeźbiarza epoki baroku – Michała Klahra (ur. 1693 w Bielicach, zm. 1742 w Lądku-Zdroju).

4d Góra Oliwna z XIX w. – kamienne rzeźby śpiących apostołów i modlącego się Chrystusa, otoczone starymi lipami. Dojście ze wsi wzdłuż żółtego szlaku (20 min).

5 KAMIENICA (niem. KAMNITZ) – wieś w dolinie Kamienicy założona w XVI w. jako miejsce wyrębu lasu w związku z rozwojem górnictwa w Bolesławowie. Dziś wieś letniskowa. Znaczenie Kamienicy wzrosło w XIX w. po wybudowaniu drogi w kierunku Hali pod Śnieżnikiem, z której chętnie korzystali turyści. Zachowały się dokumenty planistyczne związane z przedłużeniem linii kolejowej ze Stronia Śląskiego do Kamienicy. Podczas II wojny światowej we wsi działał obóz pracy dla jeńców wojennych. Liczba mieszkańców: 1871 r. – 373, 2018 r. – 66.

5a Browar/Karczma Kamienica i Stacja Narciarska Kamienica

5b Warsztat rzeźbiarstwa artystycznego, Kamienica 10 – możliwość spotkania rzeźbiarza i zakupu pamiątek.

5c Staw retencyjny i kaskady wodne na rzece Kamienica

6 KLETNO (niem. KLESSENGRUND) – wieś założona w XVI w., kiedy to dolina Kleśnicy stała się najważniejszym ośrodkiem wydobycia i  hutnictwa żelaza w Hrabstwie Kłodzkim. W l. 1948-53 wydobywano uran, a w l. 1958-1994 – marmur „Biała Marianna”. Podczas eksploatacji marmuru w 1966 r. odkryto Jaskinię Niedźwiedzią. W 2012 r. odkryto nowe partie jaskini, w tym ogromną podziemną „Salę Mastodonta”. Kletno jest wsią letniskową z  wieloma atrakcjami. Liczba mieszkańców: 1871 r. – 300, 2018 r. – 48. www.kletno.info.pl

6a Dzwonnica na górze Młyńsko, źródełko, wiata – odrestaurowana w 2011 r. wiejska dzwonnica, pochodząca z 1937 r.

Brak opisu obrazka

6b Park linowy, minigolf i łucznictwo, łowisko pstrąga – wspaniałe miejsce na rodzinną rekreację.

Brak opisu obrazka

6c Muzeum Ziemi, mini Park Jurajski – unikalna prywatna kolekcja skał i minerałów z całego świata.

Brak opisu obrazka

6d Podziemna Trasa w  Starej Kopalni Uranu – trasa zapoznaje z  górniczymi tradycjami oraz historią geologiczną Masywu Śnieżnika, fascynujące wielobarwne wystąpienia minerałów.

Brak opisu obrazka

6e Rezerwat przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” – największa jaskinia w Sudetach, znana z unikalnej szaty naciekowej. Trasa turystyczna prowadzi przez fragmenty środkowego piętra jaskini. Wymagana wcześniejsza rezerwacja.

Brak opisu obrazka

Wersja XML