Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy nieruchomości przeznaczone na sprzedaż

Rok 2019

PDFWykaz Kamienica dz. 68_8 i 68_10.pdf
 

PDFWykaz - dz. nr 499_27 Stronie Śląskie.pdf
 

PDFWykaz nieruchomości do dzierżawy 5 lat-rolne Stronie Wieś + Stary Gierałt. + St.Morawa.pdf
PDFWykaz nieruchomości do dzierżawy do 3 lat Stronie Lasy.pdf
PDFWykaz nieruchomości do dzierżawy do trzech lat.pdf
 

 

PDFWykaz - mieszkanie Bolesławów 19_1.pdf
 

PDFWykaz-mieszkanie dla najemcy ul.Kościuszki 58_4 Stronie Śląskie.pdf
 

PDFWykaz - dzierżawa do 3 lat ;dz.nr 323)45 ul.Ogrodowa i cz.dz.68)14 Kamienica- na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.pdf
 

Rok 2018

PDFZB nr 664 z 09.01.2018 r. Stara Morawa dz.nr 279_13- dzierżawa.pdf
PDFZB nr 667 z 09.01.2018 r. Stronie Śląskie dz. nr 332 - sprzedaż.pdf
PDFZB nr 690 z 21.02.2018 r. Stronie Śląskie dz. nr 708_7, 241,240- dzierżawa.pdf
PDFZB nr 691 z 21.02.2018 r. Stara Morawa dz. nr 279_59, 279_60, 279_61-sprzedaż.pdf
PDFZB nr 698 z 13.03.2018 r. Stary Gierałtów dz. 123_5, 123_6, 123_7, 123_8, 123_9, 123_10, 123_11-sprzedaż.pdf
PDFZB nr 708 z 27.03.2018 r.Stronie Śląskie dz. 335_8 -sprzedaż.pdf
PDFZB nr 711 z 04.04.2018 r. Sienna dz. 62_4 -sprzedaż.pdf
PDFZB nr 716 z 04.04.2018 r. Bolesławów dz. 96_2 cz. -dzierżawa.pdf
PDFZB nr 722 z 17.04.2018 r. Stara Morawa dz. 153_3 -sprzedaż.pdf
PDFZB nr 734 z 09.05.2018 r. Strachocin dz. 81_1 -sprzedaż.pdf
PDFZB nr 764 z 17.07.2018 r. Stronie Śląskie dz. 470 cz., Stary Gierałtów dz. 22 -dzierżawa.pdf
PDFZB nr 774 z 31.07.2018 r. Stronie Śląskie dz. 14_14cz., 559_27 cz., 559_28 -dzierżawa.pdf
PDFZB nr 777 z 07.08.2018 r. Bolesławów dz. 25,27,30 cz.,31-dzierżawa.pdf
PDFZB nr 804 z 12.09.2018 r. Kamienica dz.68_8,68_9,68_10,68_11,68_12,68_13-sprzedaż.pdf
PDFZB nr 811 z 26.09.2018 r. Strachocin dz. 46_9-sprzedaż.pdf
PDFZB nr 818 z 11.10.2018 r. Stronie Wieś dz. 63_4,63_5,63_6,63_7,63_8-sprzedaż.pdf
 

Wersja XML