Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonywanie iniekcji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie

Uprzejmie informuję, iż od 1 stycznia 2019 roku istnieje możliwość świadczenia usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa, w tym wykonywanie iniekcji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Dzięki życzliwości Dyrekcji Centrum wyżej wymienione usługi wykonywane będą w budynku SP ZOZ Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim w Stroniu Śląskim z/s przy ul. Sudeckiej 3a w godzinach od 8:00 do 10:00 oraz od 18:00 do 20:00 w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

Burmistrz Stronia Śląskiego

Dariusz Chromiec

Brak opisu obrazka

Wersja XML