Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dotyczące dotacji z UE dla przedsiębiorców

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz skorzystania z pożyczek na rozwój firmy.
Spotkanie odbędzie się 15 marca 2019 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, sala 26 – sala posiedzeń ...Rady Miejskiej / II piętro, w godzinach 10.00-13.00.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy uprawnione podmioty do składania wniosków w ramach w/w Programów m.in.
• Przedsiębiorców dolnośląskich;
• Zgrupowania i partnerstwa MŚP

Na spotkaniu omówione zostaną:
• Planowane konkursy na dotacje w 2019 roku w ramach RPO – doradztwo bezpośrednie, zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne, bony na innowacje;
• Planowane konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – prace badawczo – rozwojowe, design, udział w targach, ochrona własności przemysłowej, bony na innowacje;
• Konkurs dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, na dotację z działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP;
• Zasady i możliwości korzystania z tzw. zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek) na rozwój, zakup nieruchomości, działań inwestycyjnych i termomodernizacji w firmach.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Pl. Magistracki 1, pok. 23
58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 55 173, tel./fax 74 66 55 172

pife.walbrzych@dolnyslask.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek: 7.30-17.30
wtorek-piątek: 7.30-15.30

 

Pobierz treść ogłoszenia na .pdf: PDFogłoszenie.pdf

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML