Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Selektywna Zbiórka

Od 1 grudnia 2019 r. w Gminie Stronie Śląskie nastąpi zmiana sposobu segregowania odpadów komunalnych poprzez dostosowanie do wspólnego systemu segregacji, który obowiązywał będzie w całej Polsce na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017 r., poz.19). Od tej pory odpady będą dzielone na pięć frakcji :

 

papier.png

 

 
szklo.png
 
plastik.png
 
zmieszane.png

 

 

Wersja XML