Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory ławników

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać kandydatów na ławników z terenu Gminy Stronie Śląskie do Sądu Rejonowego w Kłodzku do Wydziału Pracy na nową kadencję w latach 2020-2023 (łącznie Rada Miejska Stronia Śląskiego ma wybrać dwóch ławników). Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 
Więcej informacji wraz z wzorami karty zgłoszenia, oświadczeń oraz listy podpisów dostępnych jest pod linkiem: http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument,iddok,2175,idmp,2…

 

 

Wersja XML