Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia

Od dnia 26 lutego 2020 r. będą obowiązywały nowe zasady przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz wzory wniosków, na podstawie następujących Uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego:

- stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów: PDFUchwała nr XVII-136-20 z dnia 31.01.2020 r..pdf, wniosek: PDFWniosek stypendium naukowe artystyczne dla uczniów.pdf;

- stypendia naukowe i artystyczne dla studentów: PDFUchwała nr XVII-137-20 z dnia 31.01.2020 r..pdf, wniosek: PDFWniosek stypendium naukowe i artystyczne dla studenta.pdf;

- stypendia sportowe: PDFUchwała nr XVII-138-20 z dnia 31.01.2020 r..pdf, wniosek: PDFWniosek stypendium sportowe.pdf.

W związku z powyższymi zmianami wnioski złożone od 26.02.2020 r. do 28.02.2020 r. będą rozpatrywane na podstawie ww. Uchwał.

 

W przypadku wniosków o stypendia złożonych do 25.02.2020 r. obowiązują dotychczasowe Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, tj.:

- stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów: Uchwała nr XXXIV/221/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie, Wniosek o stypendium naukowe/artystyczne dla uczniów

- stypendia naukowe i artystyczne dla studentów: Uchwała nr XXXIV/222/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla studentów z terenu Gminy Stronie Śląskie, Wniosek o stypendium naukowe/artystyczne dla studenta

- stypendia sportowe: Uchwała RM Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, Wniosek o stypendium sportowe

Do ww. wniosków obowiązkowy załącznik - zgoda na przetwarzanie danych.

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML