Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z Ministrem Michałem Dworczykiem

3 lipca 2019 r. Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Dariusz Chromiec wraz z  Prezesem SPA Jaskinia Niedźwiedzia Panią Renatą Nowak spotkali się z Ministrem Panem Michałem Dworczykiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Spotkanie dotyczyło omówienia źródeł finansowania inwestycji strategicznych dla rozwoju gminy i regionu tj. udostępnienie dla ruchu turystycznego nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, remont i modernizacja krytej pływalni w Stroniu Śląskim czy projekt odwiertu geotermalnego w Bolesławowie. Pan Minister Michał Dworczyk wyraził zainteresowanie naszymi działaniami i poparł zasadność ich realizacji.

Brak opisu obrazka

Wersja XML