Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Promesa na utworzenie nowych miejsc w grupie żłobkowej

Gmina Stronie otrzymała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej promesę na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML