Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład Prezydium Rady Gospodarczej

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu Rady Gospodarczej w skład Prezydium Rady Gospodarczej wchodzą następujące osoby:

 

Do kompetencji Prezydium należy koordynacja pracy i tematyki Rady, przygotowywanie opinii, wniosków, jak również prowadzenie obrad. Prezydium podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.

Wersja XML