Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA! Zmiana adresu PSZOK

UWAGA ZMIANA ADRESU PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Gmina Stronie Śląskie informuje, iż od 1 grudnia 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie przy siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strachocinie 38C, 57-550 Stronie Śląskie.

PSZOK będzie czynny bez zmian w godzinach:

Poniedziałek, piątek – 11:30 – 15:30

Środa - 14:00 -18:00

Wtorek, czwartek, – 7:30 – 11:30

Jednocześnie informujemy Państwa, iż z dniem 30 listopada 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. ul. Dolna 2A w Stroniu Śląskim zostanie zamknięty.
 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

LIMITY BEZPŁATNEGO PRZYJMOWANIA ODPADÓW W PSZOK

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/178/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zostały wprowadzone roczne limity bezpłatnie przyjmowanych niektórych odpadów według wagi. Rodzaje odpadów objętych limitem w PSZOK:

- odpady budowlane i rozbiórkowe, jednorazowo w ilości do 1 Mg na rok

- zużyte opony, jednorazowo do 4 szt. na rok

Wersja XML