Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs fotograficzny: „Promocja współpracy transgranicznej-współpraca transgraniczna na obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie mieszkańców”

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis realizuje projekt  pn. „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis”  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557

Celem projektu jest promocja działalności transgranicznej Euroregionu Glacensis oraz współpracy partnerskiej.

Dzięki promocji dobrych praktyk oraz optymalnych działań na rzecz rozwoju pogranicza przyczynimy się do zwiększenia poczucia przynależności mieszkańców z pograniczem polsko-czeskim. Zaprezentujemy społeczności EG, modelowe przykłady współpracy na polsko-czeskim pograniczu. Pokażemy efekty wzajemnej współpracy i transgranicznych działań. Realizacja projektu promocyjnego będzie miała bezpośredni wpływ na rozwoju świadomości i wiedzy społeczności lokalnej, a także uświadomi mieszkańcom pogranicza, że wszyscy korzystamy z efektów partnerstw nawiązanych w latach 90-tych XX wieku. Projekt umożliwi przedstawienie ogromu kompleksowych zmian na polsko-czeskim pograniczu, które zaszły dzięki wieloletniej współpracy transgranicznej.

Jednym z działań projektu jest ogłoszenie Konkursu fotograficznego pod tytułem: „Promocja współpracy transgranicznej-współpraca transgraniczna na obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie mieszkańców” skierowanego do mieszkańców Euroregionu.

Ideą konkursu fotograficznego jest zaangażowanie mieszkańców  w zaprezentowanie najciekawszych przykładów współpracy transgranicznej poprzez prezentację tych przykładów na wykonanych fotografiach.

Działania ukierunkowane na promocję efektów współpracy oraz zaangażowanie społeczności EG w realizację projektu pozwolą upowszechniać wiedzę o polsko-czeskich inicjatywach oraz roli jaką pełni Euroregion Glacensis.

Zdjęcia z konkursu będą wykorzystywane do promocji działalności Euroregionu Glacensis na stronach internetowych partnerów projektu. 24 wybrane zdjęcia zostaną również wykorzystane w kalendarzu książkowym na rok 2022.

Prace konkursowe wraz z oświadczeniem uczestnicy polscy przesyłają na adres mailowy biura biuro@eg.ng.pl

 

 

Więcej informacji: http://euroregion-glacensis.ng.pl/artykul/194/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-promocja-wspolpracy-transgranicznej-wspolpraca-tr

 

 

Wersja XML