Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Civic Europe Idea Challenge 2021 - program grantowy i rozwoju kompetencji

Civic Europe Idea Challenge to program grantowy i rozwoju kompetencji realizowany w 12 krajach Europy jednocześnie.

Mogą w nim wziąć udział także organizacje pozarządowe z Polski. Zwycięskie organizacje otrzymają granty oraz zostaną zaproszone do międzynarodowej sieci wsparcia i rozwoju „The Circles of Change” opartej o trzy filary: społeczność, rozwój kompetencji, wizerunek.

·        Termin zgłoszeń: do 26 kwietnia 2021 do godziny 12.00.

·        Wysokość grantu: do 35 000 euro, możliwe jest finansowanie 100% kosztów projektu.

·        Czas realizacji projektów: od października 2021 r. do listopada 2022 r.

W konkursie grantowym zapraszamy do składania projektów, które:

WZMACNIAJĄ ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE NA POZIOMIE LOKALNYM:

Wzmacniają zaangażowanie obywatelskie i partycypację społeczną; pomagają w rozwijaniu wiedzy, umiejętności i motywacji do aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim. Proponują wspólne działania w celu rozwiązania lokalnych problemów i poprawy jakości życia społeczności.

ANGAŻUJĄ W DIALOG:

Angażują społeczność w wielostronny dialog dotyczący lokalnych spraw. zapraszają do udziału osoby, które reprezentują odmienne stanowiska i poglądy, osoby, które na co dzień nie mają ze sobą kontaktu. Obejmują - oprócz osób ze społeczności i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego - także lokalne samorządy i administrację, polityków, partie, szkoły, lokalne przedsiębiorstwa lub inne grupy interesu, których dotyczy problem itp.

Zapraszają do dialogu przekonanych i wątpiących w wartość działań obywatelskich; tych, którzy ufają instytucjom demokratycznym i tych, którzy są z nich niezadowoleni; tych, którzy wierzą w demokrację i tych, którzy ją kwestionują lub nie mają (jeszcze) zdania, a także tych, którzy wycofują się z polityki.

MAJĄ POZYTYWNY I TRWAŁY WPŁYW:

Mają pozytywny wpływ na rozwój społeczności w dłuższej perspektywie. Tworzą podstawę do trwałych zmian. Budują pomosty między skonfliktowanymi grupami. Są oparte na dobrym rozumieniu problemu, grupy docelowej i interesariuszy.

Wzmacniają osoby ze społeczności lokalnej do wyrażenia swojego stanowiska, reprezentowania swoich interesów, aktywnego uczestnictwa w procesach kształtowania polityki na poziomie lokalnym, krajowym, a nawet europejskim.

LOKALIZACJA:

Są realizowane w społecznościach i regionach o ograniczonej infrastrukturze, takiej jak domy kultury, biblioteki, muzea, miejsca publiczne do spotkań (często ma to miejsce poza dużymi ośrodkami miejskimi, w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich); w których jest niewiele lub nie ma żadnych możliwości zaangażowania społecznego i politycznego; w których brakuje edukacji obywatelskiej i aktywności obywatelskiej.

WIĘCEJ INFORMACJI:

·        O kryteriach wyboru projektów i podmiotach uprawnionych do udziału w języku angielskimhttps://civic-europe.eu/idea-challenge/call-for-ideas-2021/ 

·        Skrót informacji w języku polskim: https://fundusze.ngo.pl/348084-civic-europe-idea-challenge-program-grantowy-i-rozwoju-kompetencji.html

Program realizują MitOst i Sofia Platform, a finansuje Stiftung Mercator.

CBE.png

Wersja XML