Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Honorowego tytułu Samorządowiec - Spółdzielca dla Zbigniewa Łopusiewicza Burmistrza Stronia Śląskiego

Brak opisu obrazka

    Krajowa Rada Spółdzielcza wraz z redakcją magazynu "Tęcza Polska" przyznała Panu Zbigniewowi Łopusiewiczowi Burmistrzowi Stronia Śląskiego honorowy tytuł Samorządowiec - Spółdzielca, za owocną współpracę ze społdzielcami w 2013 r.
    Od 2004 r. środowisko spółdzielcze nagradza tych przedstawicieli samorządów lokalnych, a także urzędów, samorządowych i państwowych, którzy z przychylnością i zrozumieniem patrzą na działalność spółdzielni na ich terenach. XI edycja konkurs „Samorządowec-Spółdzielca”, którego finał odbył się 25 marca 2014 r. w Warszawie, miała za zadanie uhonorowanie za życzliwość i docenianie roli spółdzielczości w lokalnym środowisku. Patronat nad tą inicjatywą objął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a jego przedstawiciele co roku uczestniczą w uroczystym nadaniu tytułów „Samorządowiec-Spółdzielca”.
    Spółdzielczość - jako ruch gospodarczy i społeczny przeciwstawiający się dominującemu na dzisiejszym rynku nastawieniu wyłącznie na zysk - nie ma dziś łatwego zadania. Chce on pozostać wierny swoim zasadom w działalności na rzecz członków, zapewniając im godziwą pracę i wynagrodzenie za nią, a także możliwość decydowania o spółdzielczym majątku. W sytuacji, gdy lokalne władze samorządowe lub urzędnicy państwowi nie wykazują zrozumienia dla wartości i spółdzielczych zasad gospodarowania, spółdzielnie napotykają na wiele trudności w swej działalności i w rozwoju - nawet wówczas, gdy są jedynym i najpoważniejszym pracodawcą w gminie. Dlatego Krajowa Rada Spółdzielcza i redakcja magazynu „Tęcza Polska”  zdecydowały się wyróżniać tych samorządowców, którzy pomagają spółdzielniom rozwijać się na lokalnym terenie.

Uroczystość wręczenia wyróżnień: http://www.youtube.com/watch?v=1pPIqv0CMCw&feature=youtu.be

Wersja XML