Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śl.

Dnia 20.12.2018 r. ukończona została modernizacja  instalacji centralnego ogrzewania w budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śl. Zakres prac obejmował powstanie kotłowni oraz zakup nowego pieca na pellet.

Wykonawcą prac była firma Wasama Sp Jawna ul. Nadbrzeżna 10, 57-540 Lądek-Zdrój. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 165978,92 zł brutto, które w całości pochodziły z budżetu gminy.

Wersja XML