Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi gminnej dz. Nr 190 w miejscowości Stary Gierałtów

Dnia 20.12.2018 r. został ukończony remont drogi gminnej dz. Nr 190 w miejscowości Stary Gierałtów. Zakres prac obejmował wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o dł. ok. 100 m. 

Wykonawcą prac był Zakład Usługowo-Produkcyjny "DROG-INST Łukasz i Ryszard Dobosz ul. Powstańców Wlkp. 20/9 , 57-540 Lądek Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 58326,6 zł brutto i pochodziła w całości ze środków gminnych.

Wersja XML