Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów

Dnia 30.11.2019 r. została zakończona przebudowa drogi dojazdowej do placu wiejskiego we wsi Nowy Gierałtów. Zakres prac obejmował wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o dł. 214 m.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 115511,75 zł brutto i pochodziła w całości ze środków gminnych.

Wersja XML