Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi nr ew. gruntów 72 w Starej Morawie

Dnia 15.07.2018 r. została ukończona przebudowa drogi nr. ew. gruntów 72 w Starej Morawie. Zakres prac obejmował wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o dł. 214 m. 

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 224 041,67 zł brutto, która w całości pochodziła ze środków gminnych.

Wersja XML