Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śl.

Dnia 30.09.2018 r. została ukończona termomodernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sprotowym w Stroniu Śl. Przedmiotem zamówienia była modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śl. Zamontowano kocioł klasy 5 o mocy 35 kW, podgrzewacz cwu 500 l. instalacja . Wykonano również część nowej instalacji elektrycznej oraz roboty budowlane, wkład kominowy.

Wykonawcą prac była firma Wasama Sp Jawna ul. Nadbrzeżna 10, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 98 835,12 zł brutto, które w całości pochodziły ze środków gminnych.

 

http://slabowidzacy.stronie.pl/download/attachment/7884/dsc_2062.jpeg  

 

 

Wersja XML