Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stronie Ślaskie - ul. Nadbrzeżna i ul. Hutnicza

Dnia 30.06.2018 r. została ukończona budowa oświetlenia ulicznego  na terenie gminy Stronie Ślaskie  - ul. Nadbrzeżna i ul. Hutnicza. Zakres prac obejmował ustawienie 27 słupów i montaż 43 opraw.

Wykonawcą prac był Zakład Sieci i Zasilania sp z o.o. ul. Tyska 8-10 Wrocław.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 157 900 zł brutto, które w całości pochodziły z budżetu gminy.

Wersja XML