Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim

Dnia 30.10.2020 r. została ukończona budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim.

Zakres prac obejmował: 

    - wykonanie robót rozbiórkowych obiektów kolidujących z zaprojektowaną zabudową,
    - budowa budynku socjalno-garażowego o powierzchni zabudowy 383 m2 i kubaturze 3074 m3 ,
    - budowa przyłącza wodnego, sanitarnego, elektrycznego i ciepłowniczego,
    - budowa kanalizacji drenażowej i kanalizacji deszczowej,
    - budowa parkingu i placu manewrowego z kostki betonowej o powierzchni około 910 m2,
    - budowa asfaltowej drogi dojazdowej około 610 m2 ,
    - zagospodarowanie terenu.

Wykonawcą prac była  Spółka Jawna WASAMA ul. Nadbrzeżna 10, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 28 87802,93 zł brutto, która w całości pochodziła z budżetu gminy.

 

 

 

Wersja XML