Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont kładki dla pieszych w Bolesławowie w ciągu drogi nr 139

Dnia 10.06.2019 r. został ukończony remont kładki dla pieszych w Bolesławowie w ciągu drogi nr 139. Zakres prac obejmował wykonanie kładki o dł 8 i szer . 1,2 m. 

Wykonawcą prac było Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hucko ul. Kopernika 6, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji to 21 672,6 zł brutto. Środki w całości pochodziły z budżetu gminy

Wersja XML