Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 22 w Stroniu Śl.

Dnia 21.05.2019 r. została ukończona rozbiórka budynku przy ul. Kościuszki 22 w Stroniu Śląskim. 

Wykonawcą zadania było budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hucko ul. Kopernika 6, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 20 612,34 zł brutto. Środki w calości pochodziły z budżetu gminy.

Wersja XML