Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont gminnej drogi dojazdowej nr 335/2 w Stroniu Śląskim.

Dnia 15.05.2019 r. został zakończony remont gminnej drogi dojazdowej nr 335/2 w Stroniu Śląskim. Zakres prac obejmował wymiana nawierzchni mostu na płytę żelbetową, wzmocnienie przyczółków oraz wymianę poręczy.

Wykonawcą prac był Zakład Usługowo-Produkcyjny "DROG-INST Łukasz i Ryszard Dobosz ul. Powstańców Wlkp.20/9 , 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 20 000 zł brutto. Środki w całości pochodziły z budżetu gminy.

Wersja XML