Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont mostu w Kamienicy przy posesji 3a

Dnia 12.11.2019 r. został ukończony remont mostu w Kamienicy przy posesji 3a. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni mostu na płytę żelbetową, wzmocnienie przyczółków oraz wymiana poręczy. 

Wykonawcą prac było Budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hucko ul. Kopernika 6, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 20 612,34 zł brutto. Środki w całości pochodziły z budżetu gminy.

Wersja XML