Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Remizy OSP przy ul. Sudeckiej.

Dnia 25.10.2019 r. zostało wykonane przyłacze wodne do budynku Remizy OSP przy ul. Sudeckiej. Zakres prac obejmował wykonanie przyłacza wodnego z rur PE fi 110 o dł.90 m.

Wykonawcą prac był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. Strachocin 39, 57-550 Stronie Śląskie.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 36307,03 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodziły w całości z budżetu gminy.

Wersja XML