Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi Sienna-Kletno

Dnia 11.07.2019 r. została ukończona przebudowa drogi Sienna-Kletno. Zakres prac obejmował przebudowę drogi na odcinku Sienna-Kletno o dł. ok. 3km, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, remont przepustów i rowów.

Wykonawcą prac była firma EUROVIA Polska S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 914 332,04 zł brutto, z czego 731 465,00 zł zostało dofinansowane z Krajowego Programu "Odbudowa", z 186 714,00 zł zostało pokryte ze środków gminnych.

 

 

Wersja XML