Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie dwóch przejść dla pieszych na ul. Nadbrzeżnej

Dnia 27.04.2020 r. zostały wykonane dwa przejścia dla pieszych na ul. Nadbrzeżnej. Wykonawcą prac była firma  DROG-INST Łukasz i Ryszard Dobosz ul. Powstańców Wlkp 20/9, 57-540 Lądek-Zdrój. 

Całkowita wartość inwestycji to 8585,00 zł brutto. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy.

Wersja XML