Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi na działkach nr 75/7 i 80/5 i na części działek nr 81, 49 w obrębie Stara Morawa

Dnia 21.10.2020 r. został ukończony remont drogi na działkach  nr 75/7 i 80/5 i na części działek nr 81, 49 w obrębie Stara Morawa. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o dł ok 533 m. 

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 188 547,93 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy.

Wersja XML