Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa oświetlenia w Strachocinie

Dnia 20.07.2020 r. została ukończona budowa oświetlenia  w Strachocinie. Zakres prac obejmował montaż trzech punktów oświetleniowych wzdłuż drogi nr 392.

Wykonawcą prac była firma Felektrim Sławomir Felusiak ul. Nadbrzeżna 14, 57-550 Stronie Śl.

Całkowita wartość inwestycji to  26 500,00 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodziły w całości z budżetu gminy.

 

Wersja XML