Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ul. Polna

Dnia 16.07.2020 r. zakończyła się budowa napowietrznej linii oświetlenia przy ul. Polnej. Zakres prac obejmował montaż napowietrznej linii kablowej o dł. 130 m.

Wykonawcą prac była firma Felektrim Sławomir Felusiak ul. Nadbrzeżna 14, 57-550 Stronie Śl.

Całkowita wartość inwestycji to 9 000,00 zł brutto. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy.

Wersja XML