Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi na działce nr 546 w obrębie Stronie miasto

Dnia 06.08.2020 r. został ukończony remont drogi na działce nr 546 w obrębie Stronie miasto. Zakres prac obejmował wykonanie droga do kaplicy Św. Onufrego z kostki POL-BRUK o dł. ok 117 m. 

Wykonawcą prac była firma  ARES Daniel Łopatyński  Trzebieszowice 14a.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 69800,00 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zdania pochodziły z budżetu gminy.

Wersja XML