Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja zbiorników składowych przy oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim.

Dnia 11.10.2020 r. została ukończona modernizacja zbiorników składowych przy oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim. Zakres prac obejmował wykonanie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Wykonawcą było budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hućko ul. M. Kopernika 6, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 36900,00 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zdania pochodziły z budżetu gminy.

Wersja XML