Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa zatoki parkingowej przy ul. Polnej na działce nr 28 w Stroniu Śl.

Dnia 06.07.2020 r. została ukończona budowa zatoki parkingowej przy ul. Polnej na działce nr 28 w Stroniu Śl. Zakres prac obejmował wykonanie zatoki parkingowej o nawierzchni szutrowej o pow. 120 m2.

Wykonawcą prac był Zakład Usługowo-Produkcyjny DROG-INST Łukasz i Ryszard Dobosz ul. Powstańców Wlkp 20/9, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5500,00 zł brutto. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy.

Wersja XML