Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utylizacja azbestu


Dnia 15.09.2020 r. w Gminie Stronie Śląskie został zakończony program utylizacji azbestu. Zakres prac wykonywanych w ramach dofinansowania obejmował rozbiórkę ,transport i wywóz 33,881 ton  azbestu.

Wykonawcą prac była firma REVOL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Senatorska 21/30, 93-192 Łódź.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 30 339,56 zł brutto, z czego 11 326,00 zł zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 19,013,56 zł zostało pokryte ze środków budżetu gminnego.

JPEGazbest.jpeg (743,26KB)

Wersja XML