Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Montaż systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Dnia 08.01.2021 r. na terenie Gminy Stronie Śląskie został zamontowany monitoring wizyjny dokumentujący zagrożenie osób i mienia. Na terenie gminy zamontowano łącznie 27 kamer.

Wykonawcą prac była firma NEO TECHNIK sp z o.o. ul. Stanisława Baka 16, 54-701 Wrocław.

Całkowita wartość inwestycji to 110 000,00 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy.

Wersja XML