Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont chodnika przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim.

Dnia 30.11.2020 r. zakończył się remont chodnika przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim. Zakres prac obejmował remont chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o dł. ok. 220m.

Wykonawcą prac był Zakład Usługowo-Produkcyjny DROG-INST Łukasz i Ryszard Dobosz ul. Powstańców Wlkp 20/9, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji to 82 400,00 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy.

Wersja XML