Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPISY NA ZAJĘCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH NA KRYTEJ PŁYWALNI w roku 2022

OGŁOSZENIE

DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY

STRONIE  ŚLĄSKIE

 

Osoby, które chcą korzystać z ZAJĘĆ  DLA  OSÓB  DOROSŁYCH  NA  KRYTEJ  PŁYWALNI  w roku 2022 proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej z zaświadczeniem lekarskim ( od lekarza pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji.

Uwaga ! Zaświadczenia złożone w OPS a niewykorzystane w 2021 roku tracą ważność i nie są brane pod uwagę przy układaniu list uczestników w 2022 roku. O kolejności osób na liście decyduje data wpływu zaświadczenia do Ośrodka pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami, jedna osoba może złożyć dwa zaświadczenia na rok.

Na odwrocie zaświadczenia należy wpisać aktualny numer telefonu do kontaktu i zaświadczenia wrzucić do skrzynki pocztowej w holu Ośrodka. 

 

Termin przyjmowania zaświadczeń na nowy rok rozpoczyna się od 15 grudnia 2021 r.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 74 8141 424.

Wersja XML