Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja dla podmiotów świadczących usługi noclegowe w innych obiektach hotelarskich!

Informujemy, że Urząd Statystyczny w Rzeszowie prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych - 10 lub więcej miejsc noclegowych -  są zobowiązane do złożenia sprawozdania KT-1.

Osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych - do 9 miejsc noclegowych - będą losowo wybierane przez GUS do złożenia sprawozdania KT-2.

Obowiązek ten wynika z ustawy o statystyce publicznej.

Sprawozdania można przekazywać:

- za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: http://raport.stat.gov.pl

- w formie wiadomości e-mail na adres: , lub ,

- w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów

Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w naszej gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem http://bdl.stat.gov.pl w dziedzinie Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w…

Wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

Wersja XML