Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawdź, do kogo zgłosić się w sprawie odśnieżania lub remontu drogi znajdującej się na terenie gminy Stroie Śląskie

Drogi na terenie Gminy Stronie Śląskie, jeśli nie znajdują się w obrębie terenu prywatnego, zarządzane są przez jeden z trzech podmiotów:

 

1. DROGI WOJEWÓDZKIE
(Oznaczono kolorem czarnym)

392 (Kłodzko-Stronie Śląskie - Sienna)

 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Tel. 71 39 17 100, 101, 102

Dyspozytura :

tel. 74 814 65 97,

www.dsdik.wroc.pl


2. DROGI POWIATOWE

( Oznaczono kolorem czerwonym)

1. 3229D Stronie Śląskie – Bielice

2. 3254D Stronie Śląskie – Młynowiec

3. 3255D Bolesławów – Kamienica

4. 3256S Stara Morawa -  Kletno

5. 3230D Stronie Śląskie – Nowa Morwa (Granica Państwa) z dniem 01.01.2021 r. zmiana droga powiatowej na

Zarząd Dróg Powiatowych Obwód Drogowy nr 2 – Bystrzyca Kłodzku


3. DROGI GMINNE  
(
Oznaczono kolorem fioletowym)


W pierwszej kolejności konieczność odśnieżenia drogi gminnej
należy zgłosić sołtysom:

W przypadku braku kontaktu z zarządcą drogi lub sołtysem i złożenia reklamacji na pracę zarządcy/współpracę z sołtysem, prosimy o kontakt do:
Referatu Gospodarki Przestrzennej


4. DROGI KRAJOWE
Poza terenem Gminy Stronie Śląskie znajduje się także droga krajowa nr 8, od przejścia granicznego Kudowa Zdrój – Budzisk.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00 - 874 Warszawa
tel. 22 375 88 88
informacja drogowa 19 111
www.gddkia.gov.pl

Brak opisu obrazka

Wersja XML