Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 80.000,00 zł

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 80.000,00 zł

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy oraz zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. dolnośląskim

 

Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego

 
Regulamin udzielania pożyczek oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej lub pod adresem:
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Oddział we Wrocławiu  ul. A. Ostrowskiego 7 pok. 142,  p. I

 

Bartłomiej Hrehorowicz – tel. 602 386 300

Monika Kuśnierz - tel. 602 183 723

 

http://www.pfp.com.pl

http://www.pfp.com.pl/pozyczki/mikropozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

Wersja XML