Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje związane z przekroczeniem stężenia dobowego PM10 w roku 2021

Poniżej treści komunikatów o przekroczeniu stężenia dobowego pyłu PM10:

PDF18 Powiadomienie PM10_Przekroczenie_alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń_2021.12.28.pdf
PDF17 powiadomienie pm10_przekroczenie_alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń_2021-12.27.pdf
PDF16 powiadomienie pm10_przekroczenie poziomu informowania w nowej rudzie i ryzyku dalszych przekroczeń_2021-12-23.docx.pdf
PDF15 powiadomienie pm10_przekroczenie_alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń_2021-12.14.pdf
PDF14 powiadomienie pm10_przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń_2021-12_13.pdf
PDF13 powiadomienie pm10_ryzyko przekroczeń poz_informowania_2021-11-16.pdf
PDF12 powiadomienie pm10_ryzyko przekroczeń poz_informowania_2021-11-15.pdf
PDF11 Powiadomienie PM10_ryzyko przekroczeń poz_informowania_2021-11-12.pdf
PDF10 Powiadomienie PM10_Przekroczenie poz_ informowania pow_NR i Kostrza_2021-03-26.pdf
PDF09 powiadomienie pm10_przekroczenie poz_ informowania i ryzyko przekr_ poz_ alarmowego_2021-03-10.pdf
PDF08 powiadomienie pm10_przekroczenie poziomu informowania i ryzyko przekroczenia poziomu informowania_2021-02-26.pdf
PDF07 powiadomienie pm10_przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego_2021-02-25.pdf
PDF06 powiadomienie pm10_przekroczenie poziomu informowania i ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego_2021-02-24.pdf
PDF05 powiadomienie pm10_przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyk dalszych przekroczeń 23 i 24.02.pdf
PDF04 Powiadomienie PM10_Przekroczenie inform_N.Ruda_i ryzyko dalszych przekroczeń 2021-02-20.pdf
PDF03 powiadomienie pm10_ryzyko przekroczenia inform_2021-02-10 i 11.02.pdf
PDF02 powiadomienie pm10_ryzyko przekroczenia inform_2021-02-09.pdf
PDF01 Powiadomienie PM10_Przekroczenie_alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń_2021-02-01.pdf

Wersja XML